Jeugdsportfonds & partners


Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaald de contributie, kleding en eventuele sportattributen. Hiervoor is een bedrag nodig van €250,- per kind per jaar. Dit geld gaat direct naar de sportvereniging en de sportwinkel niet naar de ouders of het kind.

Voor het Jeugdsportfonds is samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang. Op deze actiepagina's vind je campagnes van bedrijven die het Jeugdsportfonds een warm hart toedragen en hun eigen medewerkers willen activeren om geld in te zamelen voor het Jeugdsportfonds.